İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Promet Metal A.Ş. hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin bilincindedir.

Tüm aktivitelerinde mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Bizler yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız.

İnsan Kaynakları Politikamız

Müşteri Memnuniyetinin memnun çalışan ile sağlanabileceği inancıyla güvene dayalı, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak İnsan Kaynakları Politikamızın temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir bir başarı ve gelişim için, iş hedeflerimiz, amaç ve stratejilerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan kaynağını bünyemize katmak ve bu kaynağımızın çağdaş İnsan Kaynakları Uygulamaları ile etkinliğini ve verimliliğini sağlamak İnsan Kaynakları Politikamızdır.

İlkelerimiz

Çalışanlarımızın memnuniyetini, motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak insan kaynakları ilkelerimizin odak noktasıdır. Bu çerçevede temel İnsan Kaynakları ilkelerimiz şu şekildedir:

  • İş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak ortamı sağlamak
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, takdir etmek ve olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • İnsan kaynakları politikamızı gelişmeleri takip ederek sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.
  • Çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak
  • Yetenekli çalışanları kurumumuza kazandırmak ve bağlılıklarını artırmak.